Aktualizacja: 10-09-2013 10:03

Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. (WAZE), została powołana 30 października 2009 roku do realizacji zadań własnych Samorządu Województwa w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce. Agencja powstała w oparciu o grant europejski z programu Inteligentna Energia  dla Europy II (IEE) będącego jednym z elementów  Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP).

Główne zadania WAZE wynikające z projektu to koordynacja zagadnień związanych z energetyką oraz efektywnością energetyczną w województwie oraz zharmonizowanie rozproszonych działań poszczególnych podmiotów w tym zakresie (konsolidacja środowiska).

Istotnym elementem działania spółki jest edukacja w celu podniesienia świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych. Celem tych wszystkich działań  jest realizacja zapisów dwóch najważniejszych dyrektyw unijnych określających docelowe wskaźniki w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju.

 

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Justyna Turek-Plewa
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Świtalska