Uwaga! Likwidacja spółki!
Oferta WAZE dla jednostek samorządu terytorialnego w Wielkopolsce:
 
  • prowadzenie audytów energetycznych i organizacja przetargów na zakup energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych;
  • pomoc w opracowywaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej przez wielkopolskie gminy;
  • pomoc w opracowywaniu projektów założeń do Planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gmin wielkopolskich;
  • wsparcie w przygotowaniu wniosków inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych w zakresie oszczędzania energii, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej i zarządzaniu energią;
  • przeprowadzanie szkoleń dla nauczycieli, pracowników samorządu terytorialnego i przedsiębiorców.