Uwaga! Likwidacja spółki!

Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią  Sp.z o. o. oferuje szkolenia i seminaria z zakresu:

  • odnawialnych źródeł energii
  • efektywności energetycznej
  • budownictwa energooszczędnego
  • finansowania projektów energetycznych
  • zmian klimatycznych