Aktualizacja: 17-03-2015 08:49

Forma prawna Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka może używać skrótu firmy: WAZE Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica.

Spółka powołana została na czas nieograniczony.

Spółka może powoływać filie i oddziały w kraju i za granicą, przystępować, zawiązywać spółki z innymi podmiotami polskimi lub zagranicznymi, a także podejmować współpracę z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi w zakresie dopuszczonym przez prawo.

 

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Justyna Turek-Plewa
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Stefan Pawlak