2 czerwca Starostwo Powiatowe w Kole zorganizowało kolejną edycję Dni Ziemi i Lasu

Byliśmy tam...

3910

Piknik Ekologiczny w Pobiedziskach – 10.06.2017 r.

w dniu 10 czerwca br. w Pobiedziskach odbył się IX Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny, którego jednym ze współorganizatorów była agencja WAZE. Pobierz plakat    

3892

O klastrach energii rozmawialiśmy w Wągrowcu

Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią zorganizowała w dniu 16 maja 2017 w Wągrowcu, kolejne Seminarium, którego głównym tematem była energetyka lokalna oraz możliwości rozwoju inicjatywy klastrowej na terenie Powiatu Wągrowieckiego. WAZE kontynuuje w ten sposób działania związane z realizacją umowy zawartej z UMWW, dotyczącej organizacji różnego typu eventów i działań upowszechnieniowych w obszarach tematycznych: gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz uwarunkowań wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Współorganizatorem wydarzenia był Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc. Wśród słuchaczy obecni ... więcej...

3887

Konferencja ekologiczna „Zazieleniamy Polskę” 27-28.04.2017 r.

W ramach tygodnia ekologicznego w Olandii (Prusim k. Międzychodu), odbyła się dwudniowa konferencja ekologiczna pod hasłem „Zazieleniamy Polskę”. WAZE była partnerem tego wydarzenia skierowanego do przedstawicieli jst, sektora rolniczego, przedsiębiorstw oraz wszystkich zainteresowanych tematyką OZE. W pierwszym dniu konferencji wiodącym tematem były biogazownie. Zaprezentowano m.in. najnowsze technologie biogazowe, potencjał rynku biogazowego oraz możliwości inwestycji OZE w gminach, czy kolejne etapy procesu inwestycyjnego. Omówiono również zasady współfinansowania OZE ze środków WRPO i WFOŚIGW oraz dokonano podsumowania I aukcji sprzedaży energii. W dniu ... więcej...

3864