Rozmawialiśmy o klastrach energetycznych…

W dniu 14 marca 2017r. w sali konferencyjnej Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości odbyło się Seminarium pt: „Innowacyjna energetyka lokalna w Wielkopolsce – Koncepcja Klastrów Energii”. Seminarium było adresowane do przedstawicieli samorządów lokalnych, Lokalnej Grupy Działania, przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem sektora OZE, oraz mieszkańców powiatu tureckiego. Tematyka wystąpień dotyczyła ustawy o efektywności energetycznej, w kontekście zadań i obowiązków dla samorządów i przedsiębiorstw, możliwości i modeli funkcjonowania klastrów energetycznych, inwestycji w innowacyjne oświetlenie przestrzeni publicznej, programów wsparcia dla energetyki rozproszonej, OZE oraz efektywności energetycznej w ... więcej...

3833

Otwarcie Centralnej Dyspozycji Mocy przez ENEA OPERATOR

W środę 8 marca na terenie Enea Operator przy ulicy Strzeszyńskiej w Poznaniu miało miejsce oficjalne otwarcie budynku Centralnej Dyspozycji Mocy, który stanowi najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce do zarządzania siecią 110 kV. Obiekt obsługiwać będzie całą północno-zachodnią część kraju, stanowiącą obszar działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego Enea Operator. Do najważniejszych efektów uruchomienia CDM należy zaliczyć: sprawniejsze usuwanie awarii, bardziej elastyczne planowanie prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych na sieci 110 kV, efektywniejsze zarządzania siecią wysokiego napięcia z jednego miejsca, oraz efektywniejsze zarządzanie ... więcej...

3795

KAWKA 2017

Uwaga mieszkańcy Starego Miasta, Chwaliszewa, Północnej Wildy i Łazarza! Tylko do 15 marca można składać wnioski do programu KAWKA, którego celem jest dofinansowanie likwidacji palenisk na paliwo stałe (węglowych, na drewno, brykiety, biomasę, itp), w tym pieców i kotłów stanowiących wyposażenie lokali mieszkalnych lub usługowych (w budynkach jedno- i wielo- rodzinnych) i przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zmianę ogrzewania na gazowe lub elektryczne. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: UM POZNANIA

3789

WAZE na Forach Rolniczych

Fora rolnicze 2017

3708