Poniższy Kalkulator biogazowy został opracowany przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a dostępny jest na stronie laboratorium Eko-technologii Instytutu Inżynierii Rolniczej UP. Jak zaznaczają jego autorzy, uzyskane wyniki obliczeń należy traktować jako przybliżone, niemniej mogą się one okazać bardzo pomocne przy wykonywaniu wstępnej analizy opłacalności funkcjonowania planowanej biogazowni.
Dzięki współpracy Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią z zespołem Laboratorium Eko-technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu możliwe jest udostępnienie Państwu Kalkulatora biogazowego na stronach Agencji.

Kalkulator biogazowy