Aktualizacja: 10-09-2013 11:30

Podstawa prawna

  • Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) – określa, jakie informacje publiczne zamieszczone powinny być w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposób ich udostępnienia.
  • Rozporządzenie z 18 stycznia 2007 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. nr 10, poz. 68) – wyszczególnia standardy ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw administracji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej oraz standardy zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.

BIP składa się z:

1. Menu górnego zawierającego przejścia do:

  • Strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl/),
  • strony www Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. (www.waze.pl);

2. Modułu wyszukującego znajdującego się w górnej części strony;

3. Menu przedmiotowego (po lewej stronie serwisu) zawierającego odnośniki (zakładki) do podstron BIP;

4. Okna głównego, w którym wyświetlane są informacje zawarte na poszczególnych podstronach BIP.

Każdy dokument w Biuletynie zawiera takie informacje jak:

  • kto i kiedy wytworzył dany dokument,
  • kto i kiedy wprowadził dany dokument do Biuletynu,
  • kto i kiedy zmodyfikował dany dokument.

 

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Justyna Turek-Plewa
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Świtalska