Uwaga! Likwidacja spółki!

Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. (WAZE), została powołana 30 października 2009 roku do realizacji zadań własnych Samorządu Województwa w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce. Agencja powstała w oparciu o grant europejski z programu Inteligentna Energia  dla Europy II (IEE) będącego jednym z elementów  Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP).

Główne zadania WAZE wynikające z projektu to koordynacja zagadnień związanych z energetyką oraz efektywnością energetyczną w województwie oraz zharmonizowanie rozproszonych działań poszczególnych podmiotów w tym zakresie (konsolidacja środowiska).

Celem Spółki jest realizowanie zadań w zakresie podejmowania działań promocyjnych i edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska naturalnego, poszanowania energii jak również w zakresie promocji racjonalnego, sprzyjającego ochronie środowiska wykorzystania energii, doradztwo samorządom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz konsumentom w tym zakresie. Spółka będzie prowadziła działania, w tym wydawnicze, mające na celu popularyzację proekologicznych metod produkcji energetycznej, zwłaszcza w oparciu o źródła odnawialne oraz podejmowała prace zmierzające do rozpoznania możliwości, potrzeb i zasobów związanych z energetyką na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Lista udziałowców WAZE:

 1. Województwo Wielkopolskie
 2. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
 3. Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii
 4. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
 5. Powiat Gnieźnieński
 6. Powiat Obornicki
 7. Powiat Kaliski
 8. Powiat Nowotomyski
 9. Powiat Ostrowski
 10. Powiat Grodziski
 11. Powiat Kolski
 12. Powiat Słupecki
 13. Powiat Wrzesiński
 14. Powiat Chodzieski
 15. Powiat Złotowski
 16. Powiat Koniński
 17. Powiat Pilski
 18. Powiat Wągrowiecki
 19. Abrys Sp. z o.o.
 20. Elektrownia Wodna Żarki
 21. HEKO Halina Karmolińska-Słotkowska

***********************************************************************

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność WAZE w zakresie zadań zapisanych w projekcie oraz innych inicjatyw wynikających z zadań samorządu wojewódzkiego.

Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. jest jednoosobowy:

Andrzej Bobrowski – Prezes Zarządu

***********************************************************************

Organem statutowym Agencji obok Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu jest Komitet Doradczy, będący ciałem opiniodawczym w zakresie programu roboczego Agencji oraz doradczym dla Rady Nadzorczej i Zarządu Agencji.

***********************************************************************

Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. w likwidacji

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań

tel. +48 502 601 745

NIP 778-146-71-26, REGON 301268178, KRS 0000342479

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 2 820 000 PLN