Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o. o.

Biuletyn Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o. o. powstał w odpowiedzi na zapisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), określającej podmioty zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustalającej zasady oraz tryb udostępniania tych informacji.

W BIP zawarto wszystkie wymienione w Ustawie informacje, obligatoryjne dla instytucji wykonujących zadania publiczne. W celu uzyskania informacji, należy zakładkę tematyczną z menu po lewej stronie ekranu.