Uwaga! Likwidacja spółki!

Działania edukacyjne Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią skupiają się w dużej mierze na:

  • opracowaniu programu kształcenia dla uczniów szkół średnich zawodowych nt. odnawialnych źródeł energii i jej racjonalnego wykorzystania. Zakłada się wdrożenie nowego programu kształcenia w szkołach zawodowych w województwie wielkopolskim;
  • opracowaniu materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich na temat systemów energii odnawialnej, efektywnego wykorzystania energii oraz zrównoważonego rozwoju;
  • stworzeniu specjalistycznego kursu dedykowanego dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. Następnie przeszkoleniu ich w celu rozpowszechniania wiedzy nt. OZE oraz wydajności energetycznej wśród młodzieży szkolnej oraz kadry nauczycielskiej;
  • pomocy przy tworzeniu ścieżek dydaktycznych „zielonej energii” oraz budowania pracowni energii odnawialnych i systemów energooszczędnych;
  • współpracy i promowaniu szkół oraz jednostek naukowych kształcących w obszarze eko-energetyki.