Uwaga! Likwidacja spółki!

Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. w ramach swojej działalności oferuje usługi doradcze i konsultingowe w zakresie:

  • finansowania inwestycji energetycznych związanych z energetyką odnawialną ze źródeł zewnętrznych
  • organizacji przetargów na dostawy energii elektrycznej
  • minimalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynkach
  • regionalnego rynku energetycznego, w tym energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych
  • edukacji eko-energetycznej dla dzieci, młodzieży i nauczycieli

 

Oprócz konsultingu skierowanego do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego, WAZE świadczy również usługi w postaci doradztwa indywidualnego dla mieszkańców województwa.

Chcemy aby nasza wiedza i doświadczenie służyło podnoszeniu świadomości mieszkańców Wielkopolski nt. efektywności energetycznej i wykorzystania zasobów energii odnawialnej jakimi dysponuje nasze województwo.