Uwaga! Likwidacja spółki!

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Trzy akceptowalne wersje loga WAZE:

WAZE w mediach:

Efekty realizacji projektu współfinansowanego z IEE
(publikacje, opracowania, raporty itp.)     Link

Prezentacje WAZE

Prezentacje z konferencji organizowanych przez WAZE