Aktualizacja: 26-09-2018

Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o. o. w likwidacji

ul. Piekary 17, pok. 1008

61-823 Poznań

 

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000342479

NIP: 778 146 71 26
REGON: 301268178

Kapitał zakładowy: 2 820 000 zł, w całości wpłacony

 

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Justyna Harbuzińska-Turek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Stefan Pawlak