Aktualizacja: 10-09-2013 10:10

Zapytanie ofertowe o cenę nr 1/KS/2011 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na badaniu średniookresowego sprawozdania finansowego Zamawiającego obejmującego okres od ustanowienia Spółki do miesiąca 17 realizacji projektu tj. od 10 listopada 2009 roku do 31.08.2011 roku, w ramach projektu „Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce.pl”, współfinansowanego środkami Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji Komisji Europejskiej w ramach programu „Inteligent Energy – Europe”.

– wersja pdf Zapytanie ofertowe

– wersja pdf Wybór oferty

 

 

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Justyna Turek-Plewa
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Świtalska