Ogłoszenie o licytacji mebli oraz sprzętu biurowego

Uwaga: wprowadzono zmiany w Regulaminie!

Wielkopolska Agencja Zarządzania Energia Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą
w Poznaniu, NIP 778-146-71-26, REGON 301268178, KRS 0000342479

zaprasza

do udziału w licytacji mebli oraz sprzętu biurowego wg załączonego wykazu.

 

Licytacja odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie WAZE Sp. z o.o. w likwidacji przy ul. Piekary 17, X piętro, lok. 1008, 61-823 Poznań.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami:

Ogłoszenie o licytacji

Regulamin Licytacji (po zmianach)

sprzęt WAZE_licytacja 2019

Oświadczenie

Wzór umowy sprzedaży

Dodaj komentarz