Szansa dla osób planujących otwarcie własnej działalności w sektorze OZE wraz z uzyskaniem wsparcia pomostowego!

 

 

 

 

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  realizuje projekt „Raz dwa, trzy – firma i Ty”

Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego przez utworzenie 100 podmiotów gospodarczych i 13 dodatkowych miejsc pracy przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 30 roku życia.

100 uczestników projektu otrzyma dotacje na własną działalność oraz finansowe wsparcie pomostowe!

KWOTA DOTACJI: 23 860,00 PLN

oraz

12 miesięcy wsparcia pomostowego w wysokości od 1000 PLN do 2000 PLN/miesiąc (w zależności od branży, w której prowadzona będzie działalność gospodarcza)

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– kobiety,
– osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne).

Dodatkowym atutem, podnoszącym atrakcyjność planowanej działalności gospodarczej,
jest zamierzanie:
– utworzenia dodatkowego miejsca pracy,
– założenia działalności w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation)
 – założenie działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE).

Termin realizacji projektu: do końca czerwca 2020 r.
Obszar realizacji projektu: województwo wielkopolskie

więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie: warp.org.pl

Dodaj komentarz