SMOG STOP – prezentacja założeń programu rządowego

W ubiegły piątek na terenie MTP w Poznaniu odbyła się konferencja z udziałem rządowego koordynatora programu antysmogowego, Piotra Woźnego. Uczestnikami spotkania byli m.in. wielkopolscy samorządowcy, lokalni aktywiści, mieszkańcy Poznania i okolicznych gmin. Tematem wystąpienia był projekt „SMOG STOP. Rządowy Program Czyste Powietrze”, który, wedle zamysłów rządzących, ma stać się skutecznym narzędziem do walki o czyste powietrze. Jednym z aspektów projektu jest konieczność rozwiązania problemu najuboższych mieszkańców kraju, którzy bez wsparcia ze strony państwa nie są w stanie uczestniczyć w procesie poprawy jakości powietrza poprzez realizację inwestycji wymiany kotła oraz termomodernizacji budynku.

Budownictwo jednorodzinne w Polsce, obok transportu samochodowego stanowi, według prelegenta, źródło największej emisji pyłów. Piotr Woźny w swoim wystąpieniu zaprezentował założenia pilotażowego projektu dla najbardziej zanieczyszczonej miejscowości Skawina w Małopolsce. Zaplanowano przeprowadzenie termomodernizacji oraz wymianę kotłów na niskoemisyjne w około 1000 domów. Inwestycja w całości sfinansowana zostanie ze środków publicznych. Na proces termomodernizacji budynków obejmujący mieszkańców dotkniętych „ubóstwem energetycznym” przeznaczono kwotę 180 mln złotych.

Województwo wielkopolskie, ani żadne miasto naszego regionu, nie znajduje się na liście miejscowości przewidzianych do ewentualnych kolejnych etapów projektu. Jako punkt wyjściowy kwalifikujący do udziału w nim przyjęto bowiem listę 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie, przygotowaną przez WHO w 2016 roku.

Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania, zwrócił m.in. uwagę na istotny problem braku pełnej inwentaryzacji źródeł ciepła w miejscowościach, co znacznie utrudnia podejmowanie celowych i skutecznych działań w kierunku poprawy jakości powietrza, a także na przeszkody prawne uniemożliwiające finansowanie stacji monitoringu jakości powietrza w ramach zadań własnych samorządu. Podkreślił jednocześnie zadania realizowane i finansowane przez Miasto Poznań, w tym program Kawka Bis, który jeszcze do niedawna oparty był o środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gminy. Maciej Wudarski zasugerował przywrócenie poprzedniego modelu programu Kawka.

Wszystkie strony dyskusji zgodnie przyznały, iż dla efektywnej walki ze smogiem konieczna jest współpraca na poziomach: rządowym, wojewódzkim i gminnym.

 

 

 

Foto: WAZE

Dodaj komentarz