O klastrach energii rozmawialiśmy w Wągrowcu

Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią zorganizowała w dniu 16 maja 2017 w Wągrowcu, kolejne Seminarium, którego głównym tematem była energetyka lokalna oraz możliwości rozwoju inicjatywy klastrowej na terenie Powiatu Wągrowieckiego. WAZE kontynuuje w ten sposób działania związane z realizacją umowy zawartej z UMWW, dotyczącej organizacji różnego typu eventów i działań upowszechnieniowych w obszarach tematycznych: gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz uwarunkowań wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Współorganizatorem wydarzenia był Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc. Wśród słuchaczy obecni byli m.in. przedstawiciele gmin, przedsiębiorstw oraz Lokalnej Grupy Działania. 

Starostwo Wągrowieckie jest kolejnym samorządem, na terenie którego WAZE poszukuje możliwości, zainteresowania i zaangażowania lokalnych podmiotów utworzeniem klastra energii. Inicjatywa kierowana jest do jst i przedsiębiorców w kontekście pilotażowych projektów klastrowych w Wielkopolsce oraz planów Ministerstwa Energii w zakresie ich promowania.

Seminarium było również okazją do zaprezentowania osiągnięć uczniów ZSP nr 1 w Wągrowcu, kształcącego m.in. na kierunkach Technik mechatronik oraz Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Dodaj komentarz