Konferencja ekologiczna „Zazieleniamy Polskę” 27-28.04.2017 r.

W ramach tygodnia ekologicznego w Olandii (Prusim k. Międzychodu), odbyła się dwudniowa konferencja ekologiczna pod hasłem „Zazieleniamy Polskę”. WAZE była partnerem tego wydarzenia skierowanego do przedstawicieli jst, sektora rolniczego, przedsiębiorstw oraz wszystkich zainteresowanych tematyką OZE. W pierwszym dniu konferencji wiodącym tematem były biogazownie. Zaprezentowano m.in. najnowsze technologie biogazowe, potencjał rynku biogazowego oraz możliwości inwestycji OZE w gminach, czy kolejne etapy procesu inwestycyjnego. Omówiono również zasady współfinansowania OZE ze środków WRPO i WFOŚIGW oraz dokonano podsumowania I aukcji sprzedaży energii.

W dniu 28 kwietnia swoje wystąpienie pod nazwą „Perspektywy rozwoju OZE w Wielkopolsce”, przedstawił Prezes WAZE – Andrzej Bobrowski. O roli OZE w nowoczesnym samorządzie przekonywał Wice Prezydent Miasta Poznania – Jędrzej Stolarski. Konferencję uzupełniały również wykłady na temat wykorzystania fotowoltaiki a także promujące zdrowe odżywianie.

informacje nt. wydarzenia: http://www.zazieleniamypolske.pl/

 

Nasza fotorelacja:

otwarcie konferencji


wystąpienie A. Bobrowskiego

poniżej: instalacje PV zainstalowane w Olandii

Dodaj komentarz