Rozmawialiśmy o klastrach energetycznych…

W dniu 14 marca 2017r. w sali konferencyjnej Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości odbyło się Seminarium pt: „Innowacyjna energetyka lokalna w Wielkopolsce – Koncepcja Klastrów Energii”. Seminarium było adresowane do przedstawicieli samorządów lokalnych, Lokalnej Grupy Działania, przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem sektora OZE, oraz mieszkańców powiatu tureckiego.

Tematyka wystąpień dotyczyła ustawy o efektywności energetycznej, w kontekście zadań i obowiązków dla samorządów i przedsiębiorstw, możliwości i modeli funkcjonowania klastrów energetycznych, inwestycji w innowacyjne oświetlenie przestrzeni publicznej, programów wsparcia dla energetyki rozproszonej, OZE oraz efektywności energetycznej w ramach WRPO i funduszy WFOŚiGW w Poznaniu oraz oferty WAZE kierowanej do jst i przedsiębiorców w kontekście pilotażowych projektów klastrowych w Wielkopolsce.

Nasza fotorelacja:

Przedsięwzięcie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego (umowa nr DR 17/2017)

Dodaj komentarz