Otwarcie Centralnej Dyspozycji Mocy przez ENEA OPERATOR

W środę 8 marca na terenie Enea Operator przy ulicy Strzeszyńskiej w Poznaniu miało miejsce oficjalne otwarcie budynku Centralnej Dyspozycji Mocy, który stanowi najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce do zarządzania siecią 110 kV.

Obiekt obsługiwać będzie całą północno-zachodnią część kraju, stanowiącą obszar działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego Enea Operator. Do najważniejszych efektów uruchomienia CDM należy zaliczyć: sprawniejsze usuwanie awarii, bardziej elastyczne planowanie prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych na sieci 110 kV, efektywniejsze zarządzania siecią wysokiego napięcia z jednego miejsca, oraz efektywniejsze zarządzanie mocą z instalacji wytwórczych, włączając w to źródła wytwórcze OZE.

Nasza fotorelacja poniżej.

Głos zabiera Prezes Zarządu Enea SA pan Mirosław Kowalik

Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii pana Andrzeja Piotrowskiego

Wicemarszałka Województwa pana Krzysztofa Grabowskiego reprezentował Prezes
Zarządu WAZE pan Andrzej Bobrowski

Dodaj komentarz