KAWKA 2017

Uwaga mieszkańcy Starego Miasta, Chwaliszewa, Północnej Wildy i Łazarza!

Tylko do 15 marca można składać wnioski do programu KAWKA, którego celem jest dofinansowanie likwidacji palenisk na paliwo stałe (węglowych, na drewno, brykiety, biomasę, itp), w tym pieców i kotłów stanowiących wyposażenie lokali mieszkalnych lub usługowych (w budynkach jedno- i wielo- rodzinnych) i przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zmianę ogrzewania na gazowe lub elektryczne.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:

UM POZNANIA

Dodaj komentarz