Wręczenie tytułu Promotora Energetyki Odnawialnej w czasie Kongresu ENVICON 2016

Decyzją Kapituły obradującej pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego, tegorocznym zdobywcą tytułu Promotora Energetyki Odnawialnej miesięcznika „Czysta Energia” został Marcin Popkiewicz. Laureat od lat zajmuje się edukacją w zakresie zrównoważonego rozwoju i konieczności odejścia od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii. Redagowane przez Marcina Popkiewicza portale Ziemianarozdrozu.pl i Naukaoklimacie.pl (oraz ich strony na Facebooku) są ważnymi źródłami informacji. Działalność portalu Naukaoklimacie.pl, zarówno w Internecie, jak i w formie wykładów i imprez naukowych, przyczyniła się także do aktywizacji polskich naukowców zajmujących się kwestią ... więcej...

3544

Wielkopolskie Dni Energii 2016

od-local-pl Wielkopolskie Dni Energii (WDE) to przedsięwzięcie nawiązujące do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (ang. European Sustainable Energy Week – EUSEW), który organizowany jest co roku w Brukseli, zwykle w trzecim tygodniu czerwca. W latach 2012-2015 odbyły się już cztery edycje tej inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w tym trzy z nich uzyskały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem Wielkopolskich Dni Energii jest propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł ... więcej...

3535

Było gorąco… Poznański Dzień Energii za nami!

Dziękujemy wszystkim gościom, którzy odwiedzili nasze stoisko w ramach Poznańskiego Dnia Energii w ostatnią sobotę. Wyrażamy nadzieję, że impreza na stałe wpisze się w kalendarz cyklicznych imprez naszego Miasta.   orkiestra orkiestra inaugurująca otwarcie PDE na-stoisku nasze stoisko

3516

Konferencja w Kobiernie

W dniu 7 września br. w Kobiernie miała miejsce konferencja, której organizatorem było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”. Konferencja inaugurowała rozpoczęcie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego na lata 2016-2016, a jednym z jej elementów było wystąpienie prezesa WAZE Andrzeja Bobrowskego, który przedstawił perspektywy rozwoju źródeł odnawialnych w Wielkopolsce. konferencjalgd-8 konferencjalgd-4  

3526