Zbliża się kolejna edycja międzynarodowych targów energii odnawialnej GreenPower

W dniach 10-12 maja 2016 roku odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów energii odnawialnej GreenPOWER, poświęconych zagadnieniom z zakresu energetyki wiatrowej, wodnej, słonecznej, geotermalnej, biomasy, biopaliw oraz biogazu. Wśród dodatkowych tematów znajdą się m.in. technologie energooszczędne oraz rozwiązania informatyczne w OZE. Na targach pojawią się Instytuty, izby i stowarzyszenia branżowe, będzie można się również spotkać z przedstawicielami instytucji doradczych i finansujących. Z imprez towarzyszących polecamy wydarzenia: „IV Forum „Fotowoltaika dla każdego” (10 maja) i „Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo rolne” (11 maja) więcej...

Samorządowcy będą w Warszawie rozmawiać o wiatrakach i nie tylko…

W dniu 21 kwietnia 2016 r. (czwartek) w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbędzie się seminarium szkoleniowe pt. „Zrównoważony rozwój odnawialnych źródeł energii w gminach”. Jest ono organizowane przez Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Seminarium adresowane jest do przedstawicieli samorządów gminnych i innych organów administracji publicznej, które mogą być zainteresowane rozwojem odnawialnych źródeł energii w ich gminach. Więcej informacji nt. wydarzenia (program, regulamin, warunki uczestnictwa) znajdziecie Państwo więcej...

Zapraszamy na Konferencję pt. Bioenergia w Rolnictwie

W dniu 21 stycznia (czwartek) podczas Międzynarodowych Targach Rolniczych Polagra Premiery w Poznaniu odbędzie się konferencja pt. Bioenergia w rolnictwie, której organizatorami są Miesięcznik branżowy Czysta Energia oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP). W programie Konferencji znajdą się m.in. takie zagadnienia, jak:

  • racjonalizacja wykorzystania biomasy rolniczej,
  • ustawa o OZE i przepisy wykonawcze do ustawy,
  • mikrobiogazownie rolnicze jako element rozwoju energetyki prosumenckiej oraz rynek biogazowni,
  • technologie rozproszonej ekoenergetyki dla potrzeb rolnictwa,
  • nowoczesne magazynowanie energii w systemach OZE,
  • możliwości finansowania inwestycji OZE na obszarach wiejskich itp.
Szczegółowy program Konferencji znajdą Państwo więcej...

O energii w Gimnazjum w Łobżenicy

W dniu 17 grudnia 2015 roku gościliśmy w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Łobżenicy. Celem spotkania była inauguracja projektu edukacyjnego, związanego z przygotowaniem szkoły do wdrożenia systemu zarządzania energią. W trakcie wygłoszonej prezentacji uczniowie mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego, poruszone zostały również zagadnienia dotyczące zmian klimatycznych, bezpieczeństwa energetycznego, budownictwa niskoenergetycznego oraz eliminacji niskiej emisji. Duża frekwencja w trakcie wykładu potwierdza rosnące zainteresowanie młodzieży tematyką związaną z wykorzystaniem energii. S Pawlak więcej...