Las vegas dui attorney need a new Board Meetings Without Papers just for Board Meetings?

You could possibly already know thats board meeting software is usually. One probably realize this document is normally weighty knowning that online hackers can be a chance, and you actually know a large number of providers supply board management software. May very well not realize of which by causing often the right choice, a board can raise governance as well as efficiency whereas collaborating in the safe surroundings. With the numerous providers out there, such are a very important ... więcej...

4646

SPRAWOZDANIE Z LIKWIDACJI SPÓŁKI

Informujemy, że sprawozdanie likwidacyjne spółki WAZE Sp. z o.o. w likwidacji zostanie wyłożone w siedzibie spółki: ul. Piekary 17, pok. 1008, Poznań, w dniu 19 kwietnia 2019r.

4633

Zakończyła się trzecia licytacja mebli oraz sprzętu biurowego

Wielkopolska Agencja Zarządzania Energia Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, w dniu 4 marca br. przeprowadziła trzecią licytację mebli oraz sprzętu biurowego. Wszystkim uczestnikom licytacji dziękujemy za przybycie i gratulujemy atrakcyjnych zakupów!

4603

Szansa dla osób planujących otwarcie własnej działalności w sektorze OZE wraz z uzyskaniem wsparcia pomostowego!

          Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  realizuje projekt „Raz dwa, trzy – firma i Ty” Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego przez utworzenie 100 podmiotów gospodarczych i 13 dodatkowych miejsc pracy przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 30 roku życia. 100 uczestników projektu otrzyma dotacje na własną działalność oraz finansowe wsparcie pomostowe! KWOTA DOTACJI: 23 860,00 PLN oraz 12 miesięcy wsparcia pomostowego w ... więcej...

4476