O klastrach energetycznych w Czarnkowie

W dniu 7 kwietnia 2017r. Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią zorganizowała kolejne wydarzenie w ramach działań określonych w umowie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Spółką (umowa nr DR 17/2017). W Starostwie Powiatowym w Czarnkowie miało bowiem miejsce seminarium przygotowane wspólnie z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim. Wydarzenie to wpisało się w konwent wójtów i burmistrzów miast i gmin powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, dzięki czemu na spotkaniu udało się zgromadzić wszystkich przedstawicieli samorządów z tego terenu. Wiodący temat prezentacji i dyskusji stanowiła innowacyjna energetyka lokalna w Wielkopolsce. W ... więcej...

3860

„Dobra energia” w Urzędzie Maszałkowskim

22 marca 2017 w Sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy Alei Niepodległości w Poznaniu odbyła się konferencja zatytułowana ‘Dobra Energia’. Swoim patronatem wydarzenie objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydent Miasta Poznania. Celem konferencji, która odbywała się w formule sesji z panelami ekspertów, była próba odpowiedzi na szereg pytań, jak np. Czy zysk i dbanie o środowisko da się pogodzić? Jeśli tak, to jak? Jakie korzyści wiążą się z wykorzystaniem OZE dla miast i gmin? Jak nowoczesne technologie mogą podnieść jakości życia mieszkańców? ... więcej...

3853

Rozmawialiśmy o klastrach energetycznych…

W dniu 14 marca 2017r. w sali konferencyjnej Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości odbyło się Seminarium pt: „Innowacyjna energetyka lokalna w Wielkopolsce – Koncepcja Klastrów Energii”. Seminarium było adresowane do przedstawicieli samorządów lokalnych, Lokalnej Grupy Działania, przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem sektora OZE, oraz mieszkańców powiatu tureckiego. Tematyka wystąpień dotyczyła ustawy o efektywności energetycznej, w kontekście zadań i obowiązków dla samorządów i przedsiębiorstw, możliwości i modeli funkcjonowania klastrów energetycznych, inwestycji w innowacyjne oświetlenie przestrzeni publicznej, programów wsparcia dla energetyki rozproszonej, OZE oraz efektywności energetycznej w ... więcej...

3833

Otwarcie Centralnej Dyspozycji Mocy przez ENEA OPERATOR

W środę 8 marca na terenie Enea Operator przy ulicy Strzeszyńskiej w Poznaniu miało miejsce oficjalne otwarcie budynku Centralnej Dyspozycji Mocy, który stanowi najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce do zarządzania siecią 110 kV. Obiekt obsługiwać będzie całą północno-zachodnią część kraju, stanowiącą obszar działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego Enea Operator. Do najważniejszych efektów uruchomienia CDM należy zaliczyć: sprawniejsze usuwanie awarii, bardziej elastyczne planowanie prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych na sieci 110 kV, efektywniejsze zarządzania siecią wysokiego napięcia z jednego miejsca, oraz efektywniejsze zarządzanie ... więcej...

3795